Login
Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene verkoopsvoorwaarden van www.leds-store.be

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Led artikels van Leds-store. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Leds-store.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Leds-store behoud zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Leds-store erkend.

1.4 Leds-store garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. Bij ons geen valse belofte's wat u ziet en leest is wat u ook ontvangt.

2. Levering / betalingsmogelijkheden

2.1 Al onze artikels zijn steeds uit voorraad leverbaar mits anders vermeld op onze internetsite. De leveringstermijn bedraagt doorgaans 2- tot 3-werkdagen na volledige ontvangst van de betaling. De bestelde artikels kunnen na afspraak ook persoonlijk afgehaald worden en contant alsook met eco-cheques betaald worden.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Leds-store bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Leds-store zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Leds-store geleverde zaken aan de koper zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 U kunt al uw bestellingen via onze website betalen met de klassieke bankoverschrijving of met je creditkaart Visa/Mastercard via het Paypal systeem. Ook aanvaarden wij betalingen bij afhaling door contante betaling alsook Ecocheques.

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumenten (particuliere) koop, overeenkomstig de wet verkopen op afstand (artikel 7:5 BW), heeft de koper het recht (een deel van) de geleverde artikels binnen een periode van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde artikels zijn afgeleverd. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde artikels niet aan Leds-store heeft teruggezonden, is de koop een feit. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd (binnen de 14 kalenderdagen) bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Eveneens alle artikels uit de koopjes rubriek, artikels met sterk gereduceerde prijs, aanbiedingen en artikels die speciaal besteld zijn voor de klant kunnen niet worden omgeruild of teruggenomen worden. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Leds-store er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retour zending, het aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde artikels komt geheel voor rekening en risico van de koper.

5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Leds-store, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Leds-store. Leds-store houdt zich aan de wet van persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

5.2 Leds-store respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

5.3 Leds-store maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Leds-store garandeert dat de door haar geleverde Led artikels steeds voorzien zien zijn van CE en ROHS keurmerken en daardoor aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

6.2 De garantietermijn bij consumentenverkoop van Leds-store komt overeen met een garantietermijn van 2 jaar op alle soorten Led verlichting & 3 jaar voor de meeste Bioledex Led artikels. Op verlichtingsarmaturen met of zonder ingebouwde Led verlichting wordt 2 jaar garantie gegeven en dit enkel op het elektronische gedeelte zoals lampenfitting, schakelaar, bedrading, Leds, elektronische componenten, enz. De garantie van verlichtingsarmaturen is niet van toepassing op niet elektronische of op slijtage onderdelen zoals klemveren, lampenkappen, scharnierende onderdelen, enz. Leds-store is echter nimmer verantwoordelijk voor defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of installatie van al onze Led artikels of verlichtingsarmaturen.

Bij niet-consumentenverkoop, zoals B2B, wederverkopers, installateurs, handelaars, winkeliers, enz. kortom alle professionele (B2B) klanten bedraagt de garantietermijn 1 tot 2 jaar afhankelijk van welk LED artikel (Consumenten garantie 2 jaar = B2B garantie 1 jaar - Consumenten garantie 3 jaar = B2B garantie 2 jaar - Consumenten garantie 5 jaar = B2B garantie 3 jaar). Dit aangezien professionele (B2B) klanten niet onder de garantiewet vallen die enkel geldig is voor consumenten! Leds-store is echter nimmer verantwoordelijk voor defecten veroorzaakt door verkeerd gebruik of installatie van al onze Led artikels of verlichtingsarmaturen.

6.3 Hieronder vindt u onze garantievoorwaarden.

U moet steeds alle Led artikels correct en conform de wettelijke regels aansluiten. Bij twijfel, vraag raad aan een vakman.

Bij alle waterdichte Led artikels moeten alle aansluitingen of inkortingen van welke aard ook (vb bij led strips, led verstralers enz.) correct en conform de regels waterdicht gemaakt worden, bij latere waterinsijpeling vervalt de wettelijke garantietermijn.

Geen garantie als u Led lampen/artikels voor binnenshuis toch buitenshuis gebruikt. Bij twijfel vraag het ons.

Led lampen/artikels die niet dimbaar zijn toch op een dimmer aansluiten,ook al worden ze niet gedimd.

De wettelijke garantietermijn vervalt als u geen Led triac dimmer gebruikt in combinatie met dimbare led lampen/artikels.

Geen garantie als u Led lampen/artikels in een volledig gesloten armatuur monteert (zonder enige verluchting/koeling)

U moet steeds in combinatie met 12-volt led lampen/artikels een geschikte led transformator gebruiken anders vervalt de wettelijke garantietermijn.

De wettelijke garantietermijn vervalt ook wanneer u Led lampen/artikels verkeerd aansluit op het stroomnet of de verkeerde transformator gebruikt alsook bij eender welke kortsluiting.

Bij een algemene kortsluiting, stroompieken (van welke aard ook), overspanning alsook een blikseminslag zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele schade en of schadevergoeding. Ook vervalt dan de wettelijke garantietermijn.

Wij geven geen garantie als u artikels opent, er zelf extra interne of externe elektronische of niet elektronische componenten aan toevoegt. Ook vervalt de wettelijke garantie als u onze Led artikels gebruikt in combinatie met sensoren of melders van welke aard ook die niet geschikt zijn voor Led verlichting of waarvoor wij u geen schriftelijke toestemming hebben verleend.

Geen terugname of ruil indien u led strips reeds heeft gekleefd alsook heeft verlengd of ingekort. Wij raden u ook aan om led strips steeds in of op een aluminium profiel te kleven, dit om een lange levensduur te verzekeren. Doet u dit niet vervalt de wettelijke garantie!

LED grondspots laat u best installeren door een vakman. Hou er rekening mee dat grondspots steeds op of in een drainage ondergrond moeten gemonteerd worden. Hier bedoelen we mee een ondergrond van losse zand of losse grind zodat het insijpelde water weg kan trekken, doet u dit niet kan het water niet weg en kan dit terechtkomen in de grondspot en gaat deze defect! Hierdoor vervalt ook de wettelijke garantie!

Geen garantie bij Led lampen/artikels zonder originele verpakking en alle toebehoren en zonder duidelijk aankoopbewijs en of stortingsbewijs.

6.4 De koper is verplicht de geleverde artikels bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de geleverde artikels verkeerd, defect of incompleet zijn, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending aan Leds-store) deze gebreken onmiddelijk via email of telefonisch melden aan Leds-store.

Eventuele gebreken of
verkeerd geleverde artikels dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 7 werkdagen na levering aan Leds-store via email of telefonisch worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief eventuele accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkeren. Ingebruikneming na constatering van gebreken,beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. Indien klachten van de koper door gegrond worden bevonden, zal Leds-store beoordelen of de geleverde artikels kosteloos vervangen worden. De kosten voor verzending worden nooit vergoed door Leds-store. Men kan de artikels steeds kosteloos na afspraak persoonlijk komen omruilen.

6.5 Indien er ondanks alles toch een Led artikel defect moest gaan tijdens de wettelijke garantietermijn vragen wij u zeer vriendelijk het desbetreffende artikel in de originele verpakking alsook met alle toebehoren alsook een duidelijk aankoopbewijs en of stortingsbewijs naar ons terug te zenden (de kosten voor verzending zijn steeds ten laste van de koper). Of contacteer ons via email of telefonisch zodat u een afspraak kunt maken wanneer u persoonlijk naar ons kunt komen om uw defecte artikel kosteloos om te ruilen.

6.6 Waardevermindering bij garantie! Indien u een artikel in garantie heeft dat defect is en niet meer leverbaar is (ook geen gelijkaardig artikel) of u wenst geen ander artikel in de plaats maar wenst een terugbetaling of een tegoedbon gelden de hieronderstaande wettelijke bepaling i.v.m. waardevermindering van de artikels.

Artikels tot 1 jaar oud: 10% waardevermindering* **
Artikels tussen 1 jaar en 2 jaar oud: 25% waardevermindering* **
Artikels tussen 2 jaar en 3 jaar oud: 40% waardevermindering* **

*Waardevermindering op het oorsprongkelijke aankoopbedrag aantoonbaar met een factuur of aankoopbewijs. **Als de artikels zonder originele verpakking, zwaar beschadigd (niet voortkomend van het defect) en zonder alle originele toebehoren bij ons binnenkomen rekenen wij extra 10% waardevermindering aan.

Het terug te storten bedrag wordt binnen 14-dagen na wederzijds akkoord op uw rekening gestort of er wordt u een tegoedbon via email verzonden. Voor deze werkwijze rekenen wij u éénmalig 15€ administratieve kosten aan.


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door de koper, behoudt Leds-store zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Leds-store slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van Leds-store gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 Leds-store kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de koper had behoren te begrijpen dat

de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Leds-store en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Leds-store op haalbaarheid is beoordeeld. Leds-store behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied na vooruitbetaling of betalen bij afhaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen, teksten, fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, afbeeldingen van artikels, etc. op de internetsite van Leds-store mogen niet gebruikt worden door derden zonder schriftelijke toestemming alsook niet zonder bron vermelding.

10. Overmacht

10.1 Leds-store is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Leds-store alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 Leds-store behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Leds-store gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien Leds-store bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Leds-store is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door verkeerd aanwenden van de artikels. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking, raadpleeg onze website en of stuur ons een email met uw vragen.

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Belgische recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Leds-store en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Edegem/Antwerpen kennis, tenzij Leds-store er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter

Contactgegevens

LEDS-STORE
Valentina le Delierstraat 22
B-2650 Edegem
GSM: +32 (0) 486 055 002 

E-Mail:
Via het Contactformulier

Gastenboek

In ons gastenboek kan u de ervaringen lezen van onze vele tevreden klanten, u kan natuurlijk ook uw eigen ervaringen met Leds-store delen door hier een bericht achterlaten in ons gastenboek.

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

* = prijzen zijn inclusief BTW -

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Beste klanten,
U heeft zonder twijfel de laatste ontwikkelingen over het Coronavirus op de voet gevolgd, dat doen wij van Leds-store natuurlijk ook want het welzijn, veiligheid en vooral de gezondheid van onze klanten staat steeds bovenaan ons lijstje. Vanwege de versnelde verspreiding hebben wij een aantal maatregelen getroffen die hieronder kunt terugvinden. Ook volgen we steeds daarbij het advies en richtlijnen zoals momenteel wettelijk bepaald. 

Bestellingen afhalen tijdelijk niet meer mogelijk 
Onze webshop blijft gewoon verder gaan zoals gewoonlijk enkel hebben we besloten om tijdelijk (voorlopig tot begin April) de mogelijkheid om uw bestelling af te halen op te schorten. Hierdoor vragen wij onze klanten dan ook vriendelijk steeds te kiezen voor het verzenden van uw bestelling, wenst u toch uw bestelling af te halen kan dit voorlopig pas tegen begin April. Uiteraard zijn we per mail en telefonisch bereikbaar en zoeken we samen naar een passende oplossing voor uw vraag of probleem.

Voorraad & Levertijden 
Tot nu toe kunnen we de bestellingen en leveringen uitvoeren zoals u van ons gewend bent, onze voorraad alsook deze van onze partners en leveranciers is momenteel nog ruim voldoende en wordt dagelijks nog aangevuld. U hoeft zich dus geen zorgen te maken over onze levertijden. Uiteraard zijn wij hierbij wel afhankelijk van derden zoals DPD & Bpost. Ook de chauffeurs van de postdiensten hebben de instructie gekregen om fysiek contact zoveel mogelijk te vermijden, daarom zullen zij indien een handtekening vereist is, in overleg met de klant, zelf tekenen.

Vervroegde 10% Paaskorting - Geldig vanaf 21/03/2020 t/m 05/04/2020
Door deze toch wel vreemde situatie waarin we momenteel verkeren hebben we besloten om onze Paaskorting met één week te vervroegen! 
Met de kortingscode LS-10-PS krijgt u 10% korting* bij aankoop vanaf 49€ en dit vanaf 21/03 t/m 05/04/2020
*Enkel geldig tijdens de vermelde periode - Niet geldig op koopjes en 4+1 gratis artikelen - Slechts 1 kortingscode per klant/bestelling mogelijk


Bij voorbaat dank voor uw begrip.
Leds-store